hirdetés
szerkeszti: Hegyi Réka
transindex projekt
partenereink

HAMLET ADATBANK

erdélyi előadások & kritikák

sztár
keresés    

* Udvarhely Táncműhely, Székelyudvarhely

Barokk Balladakoreográfus:   Orza Călin

Bemutató időpontja: 2006.11.24.

Az Udvarhely Néptáncműhely 2006-os évadjának első műsora egyben az első kísérlete is a társulatnak a kamara műfajjal való megismerkedésre. A műsor szereplői –mindösszesen tízen: öt férfi, öt nő- a stúdió előadások közvetlen, bensőséges, de előadóként nagyobb kihívást jelentő légkörében táncolják, éneklik végig az 50-55 perces időtartamú produkciót.

Előadók:
Albert Éva
Antal József
Antal Katalin
Boros Béla
Faluvégi Erzsébet
Gál Katalin
Győrfi Csaba
Oláh Hilda
Orza Călin
Osváth Ildikó
Pál Levente
Sípos Réka
Szopos Zita
Varga Hajnalka

A Barokk Ballada cím több felé is utal: egyrészt arra a zenei anyagra, amit a barokk kor nagymesterétől J.S.Bach –tól kölcsönöz, és amely a kalotaszegi népzenével – jelesül Fodor Sándor Neti prímás dallamaival – párosítva képezi a műsor hangzó testét, cd-ről bejátszva. A két zenei kifejezésmód – a nyilvánvaló hasonlóságok (ilyen, pl. a hegedűjáték sűrített, tizenhatodos figurációja, ill. a basso continuo lüktetése) és a stiláris- (pl. hangszerelés) és dinamikai különbségek révén megteremti azt az egyedülálló atmoszférát melyben a mesterkélten bonyolult és az egyszerű, a játékos és a komoly, a patetikus és az érzéki, a transzcendens és immanens elegye metafizikai emelkedettséget áraszt.
A műsor evokatív képekbe szerkesztve, a tánc elvont nyelvezetét használva jelenik meg a nézők előtt, tág teret hagyva az asszociatív képzeletnek: - A mozdulatlanság és a mozdulás kontrasztja.- A létrejövés, a megelevenedés, az eszmélés, az öntudatra ébredés a tánc révén. - Az önmegtapasztalás, a saját test, mint közvetlen eszköze és tárgya a megismerésnek.- A környezet, a tájék amelyben az embernek idegenként kell a hajlékát megtalálnia. - A tánccal való teremtés, önteremtődés lehetősége, mint annak a sajátlagos térnek és időnek (helynek és pillanatnak ) a megalkotása, mely nem más, mint az ember tulajdonképpeni, legsajátabb otthona., hiszen az objektivációk sokféleségében szétszóródott egzisztencia , csak a tánc integráló erejében tapasztalhatja meg a lét egységét. (Orza Calin, koreográfus)


Kapcsolódó


Adatbázisunk folyamatosan bővül, az adatok még nem tükrözik a teljes valóságot.
A Hamlet.ro tartalma a Creative Commons jogvédelmi elvei szerint használható fel.
Érvényes XHTML    Érvényes CSS    Töltsd le a Firefox-ot    Creative Commons License